*Máy hàn & Phụ kiện

Sắp xếp theo:
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-500I 9%
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-500I

26,500,000₫

29,150,000₫

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-500I

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-350I 9%
Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-350I

21,800,000₫

23,980,000₫

Máy hàn MIG Hồng Ký HK MIG-350I

Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC 9%
Máy hàn TIG Inverter Hồng Ký HK TIG 315 AC/DC
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG250 AC/DC 9%
Máy hàn điện tử Hồng Ký HK TIG250 AC/DC

12,600,000₫

MÁY HÀN MIG-315

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB 9%
Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

12,000,000₫

13,200,000₫

Máy hàn bấm Hồng Ký HK-HB10KB

Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I 9%
Máy hàn que điện tử Hồng Ký HK 400I
Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC 9%
Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

11,900,000₫

13,090,000₫

Máy hàn TIG Hồng Ký HK TIG 200 AC/DC

11,400,000₫

Máy Hàn MIG250

Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG HK250 9%
Máy hàn điện tử Hồng Ký TIG HK250
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H500D 9%
Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H500D

11,000,000₫

12,100,000₫

Máy biến thế hàn Hồng Ký HK-H500D