KEN

Sắp xếp theo:
1 12%
1
100x610mm Máy chà nhám băng 1350W Ken 9410 12%
100x610mm Máy chà nhám băng 1350W Ken 9410
110mm Máy cắt gạch đá 1200W Ken 4100 12%
110mm Máy cắt gạch đá 1200W Ken 4100
110mm Máy cắt gạch đá 1200W Ken 4110B 12%
110mm Máy cắt gạch đá 1200W Ken 4110B
13mm Máy khoan sắt 320W Ken 6806ER 12%
13mm Máy khoan sắt 320W Ken 6806ER
17mm Máy khoan bê tông 1050W Ken 2810T 12%
17mm Máy khoan bê tông 1050W Ken 2810T
180mm Máy cắt gạch đá 1800W Ken 4180 12%
180mm Máy cắt gạch đá 1800W Ken 4180
180mm Máy mài góc 2450W Ken 9180S 12%
180mm Máy mài góc 2450W Ken 9180S

1,535,600₫

1,745,000₫

180mm Máy mài góc 2450W Ken 9180S

185mm Máy cưa gỗ 1350W Ken 5637 12%
185mm Máy cưa gỗ 1350W Ken 5637

1,108,800₫

1,260,000₫

185mm Máy cưa gỗ 1350W Ken 5637

2.5mm Máy cắt tole 500W Ken 2625 12%
2.5mm Máy cắt tole 500W Ken 2625

1,227,600₫

1,395,000₫

2.5mm Máy cắt tole 500W Ken 2625

20mm Máy khoan búa 500W Ken 2520E 12%
20mm Máy khoan búa 500W Ken 2520E

1,038,400₫

1,180,000₫

20mm Máy khoan búa 500W Ken 2520E

20mm Máy khoan sắt 350W Ken 6410JER 12%
20mm Máy khoan sắt 350W Ken 6410JER
235mm Máy cưa đĩa 2100W Ken 5639 12%
235mm Máy cưa đĩa 2100W Ken 5639

1,548,800₫

1,760,000₫

235mm Máy cưa đĩa 2100W Ken 5639

23mm Máy khoan từ 1200W Ken 6023N 12%
23mm Máy khoan từ 1200W Ken 6023N

4,039,200₫

4,590,000₫

23mm Máy khoan từ 1200W Ken 6023N

255mm Máy cắt nhôm đa năng 1650W Ken 7210 12%
255mm Máy cắt nhôm đa năng 1650W Ken 7210
26mm Máy khoan Rotor đứng 650W Ken 2826BS 12%
26mm Máy khoan Rotor đứng 650W Ken 2826BS
28mm Máy khoan từ 1480W Ken 6028N 12%
28mm Máy khoan từ 1480W Ken 6028N

6,327,200₫

7,190,000₫

28mm Máy khoan từ 1480W Ken 6028N

30mm Máy khoan búa 810W Ken 2526GER 12%
30mm Máy khoan búa 810W Ken 2526GER

1,364,000₫

1,550,000₫

30mm Máy khoan búa 810W Ken 2526GER

30mm Máy khoan đục bê tông 750W Ken 2826GB 12%
30mm Máy khoan đục bê tông 750W Ken 2826GB
32mm Máy khoan từ 1700W Ken 6032N 12%
32mm Máy khoan từ 1700W Ken 6032N

7,999,200₫

9,090,000₫

32mm Máy khoan từ 1700W Ken 6032N

355mm Máy cắt sắt 2200W Ken 7514A 12%
355mm Máy cắt sắt 2200W Ken 7514A

1,544,400₫

1,755,000₫

355mm Máy cắt sắt 2200W Ken 7514A

355mm Máy cắt sắt 2300W Ken 7614NB 0%
355mm Máy cắt sắt 2300W Ken 7614NB

1,874,000₫

1,875,000₫

355mm Máy cắt sắt 2300W Ken 7614NB

38mm Máy khoan đục bê tông 1060W Ken 2838G 12%
38mm Máy khoan đục bê tông 1060W Ken 2838G
4 12%
4